Geplaatst op

IMPASSE het fotoboek – Guido Van den Troost

Geplaatst op

De Copains van Brusseleir!

Een initiatief waarmee de sympathie van den Brusseleir voor onze werking kan omgezet worden in censkes, oude, ploêt onder auspiciën van de Koning Boudewijn Stichting. Dankzij de steun van de Copains van Brusseleir willen we met het project Brussels WALLAH OMG jongeren rekruteren die goesting hebben in het Brussels en samen met hen een project uitwerken die hun leefwereld creatief vertaalt.

Word nu van Brusseleir!

Stortingen vanaf 40€ genieten van een fiscaal attest.

Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404

Gestructureerde mededeling: +++ 623/3734/20003 +++

Payconiq is handig en snel via bovenstaande QR code.

Lees hieronder het interview met Marc Frederix en Tom Asselberghs, bezielers van de Copains van Brusseleir!

Brusseleir! heeft heel veel ideeën, weten ook Marc Frederix en Tom Asselberghs. Maar om al die inspiratie om te zetten in goede en haalbare projecten, zijn er natuurlijk mensen en middelen nodig. Dankzij hun jarenlange ervaring in het bedrijfsleven denken Frederix en Asselberghs daarom mee na hoe Brusseleir! zijn werking nog kan optimaliseren. Een goed voorbeeld is het nieuwe fonds ‘Copains van Brusseleir!’

Marc Frederix en Tom Asselberghs zijn zelf voorbeelden van de grote groep sympathisanten die Brusseleir! omringen, en die graag iets willen betekenen voor de vereniging. Daarom besloten de twee om hun beroepservaring wat betreft netwerking, communicatie, reclame en marketing in te zetten voor de werking van Brusseleir! Hoe ze dat allemaal zien vertellen
ze in dit gesprek. Eerst vatten ze zelf samen waar ze al die ervaring vandaan hebben.

Frederix: Ik ben van oorsprong een Hasselaar, maar ik kwam in 1977 naar Brussel om aan de VUB te studeren. Zo heb ik mijn hart aan de hoofdstad verloren, en ben ik zoals zovelen blijven hangen. Ik heb in Etterbeek, Sint-Joost en Schaarbeek gewoond, en in 1995 ben ik dan naar Overijse verhuisd. Maar ik heb altijd mijn band met Brussel behouden. Na mijn studies filosofie heb ik een tijdje bij De Morgen gewerkt als promotiemanager. Daarna heb ik vijftien jaar lang een reclamebureau gehad, en vervolgens ben ik vijftien jaar directeur geweest van de Nationale Loterij, waar we een aantal stevige merken hebben uitgebouwd. In 2018 heb ik dan beslist uit dat vaste dienstverband te stappen om wat meer ruimte te hebben voor mezelf. Om te reizen en te fietsen, maar ook om vrijwilligerswerk te doen en op te treden als adviseur.

Ik noem mezelf een ‘sidekick’ van kleine organisaties die inzichten kunnen gebruiken over communicatie, marketing, advertising en verbinding met consumenten. Zo ben ik vrij snel in de socio-culturele sector verzeild geraakt, omdat ik ook voorzitter ben van Public vzw, het vroegere Cultuurnet Vlaanderen, van waaruit ook de Museumpas is opgericht, waar ik ook voorzitter van ben. De link met marketing is er nog als voorzitter van de Effie Awards voor de meest efficiënte marketingcampagnes

Asselberghs: Ik woon nu in Merchtem maar ben als Vlaming uit de Noordrand altijd ook een Brusselaar geweest. Ik heb veel in Brussel geleefd en beleefd, heb veel Brusselse vrienden, studeerde aan de voormalige UFSAL Toegepaste Economische Wetenschappen, en volg nog altijd het cultuurleven in de stad. Zo ben ik ook lid van de Brusselse Warande, de ontmoetingsplek voor Vlamingen in Brussel. Beroepshalve heb ik lang de sales en marketing verzorgd voor een aantal bedrijven, waaronder lang geleden Lernout & Hauspie (wat natuurlijk een unieke belevenis was (lacht), VISA, en anderen. Tot 11 jaar geleden was ik commercieel directeur bij Isabel, een betalingssysteem voor corporate bedrijven, waar we met mijn team de elektronische factuur Zoomit gelanceerd hebben. Daarna ben ik zelfstandige geworden. Als consultant deed ik eerst opdrachten voor bedrijven als BNP/Fortis, KBC en RSC Anderlecht. Zo heb ik een goed netwerk in Brussel opgebouwd. Sinds 10 jaar ben ik actief als recruiter/ headhunter. Eerst in dienst van enkele headhunterskantoren zoals Signium, nu als zelfstandige voor een aantal grote bedrijven die trouwe klanten zijn, zoals Myreas-Colruyt Groep, BDO, Visa en IBM.

Op welke manier kwamen dan jullie contacten met Brusseleir! tot stand?

Frederix: Ik ontmoette Geert Dehaes in 2019 op een netwerkinglunch van het VUB Fellowship. Niet lang daarna kwam van hem de vraag een studie te doen naar een een mogelijke nauwe samenwerking tussen café ’t Goudblommeke in Papier en Brusseleir!. Na die audit hebben we geconcludeerd dat het partnerschap zeker kon blijven bestaan, maar dat Brusseleir! best een eigen gezicht zou krijgen. Dat hebben we op twee manieren gedaan. Door met dit ‘Oeis van ’t Brussels’ aan de Vlaamsesteenweg een ankerpunt te creëren. We hebben nu een vitrine naar buiten toe en mensen kunnen hier ook binnenstappen om kennis te maken met de werking. In de tweede plaats hebben we een herbronning en een rebranding gedaan, waarbij we in 2020 de naam van Be.Brusseleir veranderd hebbenin Brusseleir!, en ook het DNA van de vzw hebben scherpgesteld. Dat is het DNA van de mélange. Brussel is al van in de middeleeuwen een stad van heel veel migratiestromen die samenkomen in een unieke mix. Daarop hebben wij het taalerfgoed geënt. Brusseleir promoot het taalerfgoed van het Brussels dialect, maar is meer dan dat. Als je dat taalerfgoed promoot, promoot je ook het imago van de Brusselaar: optimistisch, een beetje rebels, af en toe wat zwanzend, wat surrealistisch, met een hoek af, maar altijd goed bedoelend.

Asselberghs: Ik ken Geert Dehaes al vijftien jaar, en heb hem altijd gevolgd bij het Brussels Volkstejoêter. Toen het concept van Brusseleir! rond was, heb ik aangeboden wat intensiever samen te werken, en zijn we begonnen om vanuit mijn netwerk naar sponsoring te gaan zoeken op corporate bedrijfsniveau. Zo zijn we nu met een aantal grote partijen aan het praten die Brusseleir! zouden kunnen sponsoren met contracten op langere termijn. Daarnaast hebben we ons de vraag gesteld wat we kunnen aanbieden aan mensen die zo enthousiast zijn over Brusseleir! dat ze ook een bijdrage willen leveren aan de werking. Sommige van die mensen volgen Brusseleir! al lang maar kunnen om verschillende redenen niet worden ingezet als vrijwilliger of kunnen ook niet altijd al onze activiteiten volgen. Zo is het concept van de ‘Copains van Brusseleir!’ ontstaan. Dat is een platform dat het mogelijk maakt een donatie te doen die ook fiscaal aftrekbaar is. Voor 50 euro ben je al Copain, voor 100 euro ’nen dikke Copain’, voor 250 euro ‘nen ielen dikke Copain’, en voor meer dan 300 euro ‘Copain vè et leive’. Voor het eerste jaar 2022-2023 mikken we op 5000 euro. Met honderd Copains zit je aan dat bedrag, en mede door hun netwerk hopen we daarna door te groeien naar 300 à 400 copains. Tussen oktober 2022 en begin december hadden we toch al 2400 euro bereikt, dus dat ziet er goed uit.

Hoe zal dat fonds dat dankzij de Copains van Brusseleir! wordt opgebouwd, worden ingezet?

Frederix: Het fonds zit bij de Koning Boudewijnstichting die de fiscale attesten zal bezorgen. Tom en ik zullen als beheerders van het platform de verzamelde middelen elk jaar beschikbaar stellen voor een bepaald project van Ik noem mezelf een ‘sidekick’ van kleine organisaties die inzichten kunnen gebruiken over communicatie, marketing, advertising en verbinding met consumenten. Zo ben ik vrij snel in de socio-culturele sector verzeild geraakt, omdat ik ook voorzitter ben van Public vzw, het vroegere Cultuurnet Vlaanderen, van waaruit ook de Museumpas is opgericht, waar ik ook voorzitter van ben. De link met marketing is er nog als voorzitter van de Effie Awards voor de meest efficiënte marketingcampagnes. Brusseleir! Want Brusseleir! heeft nog veel potentieel. De footprint van Brusseleir! is op dit moment het grootste via het Volkstejoêter, met de theaterstukken die elk jaar meer dan 30.000 bezoekers trekken. Daarnaast is er het magazine op 5000 à 6000 exemplaren. Dat zit dus goed. Maar we willen ook andere acties doen dan de traditionele uit het verleden. Zo proberen we nieuwe invalshoeken te vinden die ook op social media kunnen aansluiten, om op die manier de digitale footprint te vergroten. In 2023 gaat geld daarom naar een project met jongeren.

Asselberghs:  Dit jaar was Brussel Boef!, waarmee we taalerfgoed en culinair erfgoed hebben verbonden, een succes tot en met. Ook voor de deelnemende restaurants. Jongeren zijn wel een moeilijker publiek, maar we zien toch dat er bij de theatervoorstelling ook jeugd zit die we willen aanspreken en engageren. Dankzij de steun van de Copains van Brusseleir! willen we met het project ‘WALLAH OMG’ in 2023 jongeren rekruteren die goesting hebben met Brusseleir te connecteren, en die samen een project willen uitwerken dat hun leefwereld creatief vertaalt. Over de vorm die dat project zal aannemen zijn we nog aan het nadenken.

Frederix: Wij moeten als vijftig plussers niet gaan zeggen hoe jongeren zich kunnen verbinden met Brusseleir!. We gaan dus eerst ons oor te luisteren leggen bij de jongeren zelf, en bij mensen die dicht bij jongeren staan, zoals jeugdhuizen, organisaties, verenigingen en scholen. Hoe zien zij dat? Welke uitdrukking geven zij via creatieve middelen als poëzie, theater, beeldende kunst of video aan de Brusselse mélange en het Brussels taalgebruik?

Kortom, aan goede ideeën heeft Brusseleir! geen gebrek.

Frederix: Eén van de grootste uitdagingen die Brusseleir! heeft, is de vele ideeën die we hebben ook goed uit te voeren. Met een werking die steunt op twee mensen in vast dienstverband, en voor het overige op vrijwilligers, moet je opletten dat je niet meer gaat beloven dan je kan waarmaken. Naast het theater, de taallessen, de Academie van het Brussels, BrusselsTuub, Brusseleir! van ’t Joêr en de Weik van ’t Brussels, proberen we jaarlijks iets toe te voegen. 2022 is wat dat betreft wel een héél ‘actief’ jaar geweest. Met niet alleen de acties rond 75 jaar Nero en 100 jaar Marc Sleen, zoals de strip De Zwetten Toure, de bierbox, de vieringen van Johan Verminnen en Toots Thielemans, en afsluitend Brussel Boef!. Maar als je één à twee extra activiteiten per jaar tot een goed einde kan brengen ben je al goed bezig. Want de uitbreiding van het aantal acties valt jammer genoeg ook samen met een verlaging van de subsidies. We moeten dus trachten meer te doen met minder overheidsmiddelen. Dat is jammer, maar langs de andere kant geeft het ons de kans om extra financieringsmiddelen aan te boren, en op die manier ook weer verbinding te maken met andere mensen en organisaties met een gelijkaardig DNA, waardoor Brusseleir! nog breder in de kijker komt. Zo had Tom bijvoorbeeld ook het goede idee om volledige theatervoorstellingen uit te verkopen aan organisaties. Naar De Zugezeide Zeeke van Molière is op die manier een volledige zaal van dokters, verpleegsters en assistenten van UZ Brussel komen kijken. Dat brengt niet alleen meer middelen op voor meer projecten, maar je spreek er ook het hart van nieuwe
potentiële Brusseleirs mee aan.

Geplaatst op

Neuve marsjandees in de Brusseleir! shop

Kaartjes scheldwoorden en troetelnaampjes van Luc Putman.                                            Ideal vè ne ki a leefde te eksplikeire oên a leeveke  (of a fustroêses).

Bestel de kaartjes via onze webshop of kom langs in de Vlaamsesteenweg 98, 1000 Brussel, tijdens onze openingsuren.

Stripverhaal “De Zwetten Toure”

De belangrijkste creatie van Marc Sleen is Nero, een doorsnee Vlaming, die omringd door een kleurrijke groep nevenfiguren maar liefst 217 avonturen beleefde. Eén van die avonturen ‘De Zwarte Toren’ speelt zich af in ons geliefde Brussel. Streektaalcoördinator Robert Delathouwer vertaalde voor dit feestjaar het stripverhaal in het Brussels: “De Zwetten Toure”.

Bestel de strip via onze webshop of of kom langs in de Vlaamsesteenweg 98, 1000 Brussel, tijdens onze openingsuren.

Kookboek Brussel Boef                                                                                                  Dit boek is zowel een uitnodiging aan de lezer om zijn kennis van de Brusselse producten, gerechten en restaurants uit te breiden, als een hommage aan de hele culinaire sector in de hoofdstad.

Koop het kookboek, de tablier of beide via onze webshop of kom langs in de Vlaamsesteenweg 98, 1000 Brussel, tijdens onze openingsuren.

Geplaatst op

DE WEIK 2022

De Weik van ’t Brussels 2022 van 23 november tot en met 5 december 2022.
In november en december zet Brusseleir! tijdens de Weik van ’t Brussels het dialect van onze hoofdstad weer extra in de schijnwerpers.

DEN PROGRAM

Voorsmaakje
Dinsdag 15 november 2022, 20u

BRUSSELS STAMENEI met PIERKE PIERLALA
Luk De Bruycker, beter gekend als Pierke Pierlala, speelt samen met zijn accordeonist “het spelleke van Drei Kluiten”. En uuk ’n klaaine mini-koenfeeranse

GC De platoo, Pantheonlaan 14, 1180 Koekelberg                                                             Kom mo af…

Den départ
Woensdag 23 november 2022

VERKEEZING BRUSSELEIR VAN’T JOÊR en VERKEEZING BRUSSELEIR VÈ ET LEIVE…

Op uitnodiging

vrijdag 25 november 2022

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER – PREMIERE DE ZUGEZEIDE ZEEKE

Op uitnodiging

Zaterdag 26 november 2022, 20u

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER – DE ZUGEZEIDE ZEEKE

Klik hier voor info en tickets

Zondag 27 november 2022, 11u

APERITIEFSHOW:  “DE FLIKKENDEELS – Zu zot as ’n vudui’
Sketches, impro en zeverliedjes in het Brussels dialect
spel: Elie Devuyst en Charley Pasteleurs     

Zinnema, Veeweidestraat 24-26, 1070 Anderlecht
toegang: 5,00 euro                                                                                              Reserveren via deweik@brusseleir.eu of 02 502 76 93

Zondag 27 november 2022, 14u30

BRUSSELS VOLKSTEJOÊTER – DE ZUGEZEIDE ZEEKE

Klik hier voor info en tickets

Dinsdag 29 november 2022

BOEKVOORSTELLING ‘DE ZWETTEN TOURE’

Op uitnodiging

Donderdag 1 december 2022, 15u

BRUSSELS WK-FOOTBALLFIEST
De voetbalwedstrijd BELGIË – KROATIË (16u) geanimeerd door Armand Schreurs, alias Raymond Goethals.
Brusselse leekes en boef, zwans en ambiance!

Café den Hemel: Sint-Martinuskerkstraat 60, 1083 Ganshoren (on’t oud kerkof van Gansoure)
Kom mo af….

Maandag 5 december 2022  

VOORSTELLING KOOKBOEK ‘BRUSSEL BOEF, FIEST VAN DE BRUSSELSE KUIKE’

Op uitnodiging

Maandag 5 december 2022, 20u

KONSEIR: DE BRAAVE JOENGES / CD-VOORSTELLING “DE BRAAVE JOENGES EN E BRAAF MASKE’ De gekende bluesband De Braave Joenges presenteren hun nieuwe CD met volledig orkest. Ze goên bëzze geive!

The Music Village, Steenstraat 50, 1000 Brussel                                                       Toegang: 5,00 euro – deuren open: 19u                                                                                                                          Reserveren via deweik@brusseleir.eu of 02 502 76 93


Vóór of tijdens het concert kan er in The Music Village lekker gegeten worden.
Indien je dit wenst, gelieve dit bij jouw reservatie door te geven.


AAFT UUK IN’T UUG VIA: FACEBOOK, NEUSBREEF, BRUZZ, RINGtv..

WK-FOOTBALL FILMKES
Wat aaie me dèn moote doon?  Door Armand Schreurs alias Raymond Goethals

BRUSSEL BOEF FILMKES
Hertuitzending van De Brussels boef-filmpjes in de Brusselse restaurants en de Rand met Albert Verdeyen en Geert Dehaes

ODE AAN JULIEN VREBOS
Brusseleir! beoogt in De Weik een ode te brengen aan Julien Vrebos.  Meer info hierover via bovenvermelde mediakanalen.  Sowieso brengen De Manne van de Platou en Brusseleir! op dinsdag 20 december 2022 om 20u in ’t Brussels Stamenei ode aan Julien met interviews en filmpjes. 

Geplaatst op

Brussel Boef – De Fiest van de Brusselse kuike Een uniek kookboek


Een Brusselaar is een levensgenieter die er altijd het beste van maakt. En Brusseleir! is de vereniging die die positieve instelling tot ver buiten de stadsgrenzen wil uitdragen. In de eerste plaats door het Brussels dialect te promoten dat bij die Brusselse spirit hoort. Met zowel culturele als sociale initiatieven. 

Daarom wilde Brusseleir! ook zeer graag actief zijn op het terrein waar het sociale en culturele samenkomen: in de Brusselse keuken. Ook daar heeft Brussel een grote traditie te verdedigen en een boeiende, diverse toekomst te ontdekken. Ons culinaire stadsproject Brussel BOEF! werd een feestelijk menu van Brusselse taal en Brusselse keuken met als kers op de taart: een uniek Brussels kookboek. 

Dit boek is zowel een uitnodiging aan de lezer om zijn kennis van de Brusselse producten, gerechten en restaurants uit te breiden, als een hommage aan de hele culinaire sector in de hoofdstad. We hebben bij dit kookboek een brede groep gepassioneerde mensen betrokken die een eigen kijk hebben op de Brusselse keuken: van amateurkoks over jonge chefs tot ervaren rotten en sterrenchefs. We presenteren restaurants die al lang bestaan, maar ook nieuwe zaken, van brasseries tot sterrestaurants, binnen en buiten Brussel.

Brusseleir! hoopt dat dit boek in handen komt van iedereen die graag zelf aan de slag gaat met de Brusselse taal en de Brusselse gerechten.

Wa paasde doevan? Leist da ne ki, en doot er dèn ne ki zëlf eet mei!  

Bestel het kookboek via de webshop. Wil je het boek graag komen ophalen in ons kantoor? Mail naar info@brusseleir.eu of bel naar 02/502 76 93.

Kostprijs: 29,00 euro

Maak het compleet met de Brussel boef tablier, een keukenschort met borduursel van het Brussel Boef logo.
Kostprijs: 24,00 euro

Kookboek + tablier samen aan voordeelprijs: 49,00 euro

Je kan het kookboek komen ophalen in de Vlaamsesteenweg 98, 1000 Brussel, tijdens onze openingsuren. (Maandag tot donderdag van 9uur tot en met 17uur, vrijdag van 9uur tot 15u30). Geef ons op voorhand een seintje, zodat we een boek aan de kant kunnen zetten voor jou.

Gelieve je adres door te geven indien je kiest voor verzending. Hou rekening met extra verzendingskosten. We sturen het boek op nadat we de betaling ontvangen hebben.

Is dat geen mooi en uniek eindejaarskado?

Geplaatst op

Brussel Boef goes Resto! Gaa toch uuk?

Van 1 september t.e.m. 31 oktober 2022 kan je van Brussel Boef genieten in fantastische restaurants in Brussel én in De Rand. De Chefs laten jou genieten van uile spesjoêle Brussel boef menu of uile spesjoêle Brussel boef plat. Ni te rateire ‘n… smoêkelaaik!

Aux Armes de Bruxelles

Beenhouwersstraat 13, 1000 Brussel          02 511 55 50                                     

Maandag tot en met donderdag, zondag: 12:00–22:30
vrijdag en zaterdag 12:00–23:00
 

Van 3 oktober tot en met 16 oktober kan je hier genieten van Brussel Boef.

 
 

Brussel Boef

Entrei

‘n salade « Veulemans » (1/2 salade mè graaize crevette & 1 kroket mè crevette)

Plat Principal

Ne filet américain, zëlf gemokt of poêling in’t greun

Dessert

Crème brûlée mè cuberdonskes

‘In de Rue Des Bouchers’, in het hartje van de Ilot Sacré ligt het met glans herwonnen “Aux Armes de Bruxelles”.  Wit linnen op de tafels, een brigade met kelners die volgens de traditie gekleed zijn en een kaart met daarop tal van klassiekers. Brussel in al haar authenticiteit.

Ontdek hier het aanbod

Beaucoup Fish

Van Gaverstraat 2, 1000 Brussel (achter de KVS)                                                        02 218 64 20                           

Maandag tot en met vrijdag: 12:00–14:30, 18:30–21:30
Zaterdag en zondag: gesloten
 

Van 12 september tot en met 16 september kan je hier genieten van Brussel Boef.

 

Brussel Boef

Boestering à la Rueben

Boestrink mè mostoêdsaus, karnemelkstampers ’n joênge wëttel

 

 

Op luttele stappen van het Sint-Katelijneplein serveert Beaucoup Fish de keuken van de zee. In een lichte moderne bistrosetting werkt dit jonge team met duurzame producten van de beste kwaliteit, geleverd door de beste leveranciers in het land.

Ontdek hier het aanbod

Bij den Boer

Baksteenkaai 60, 1000 Brussel                  02 512 61 22                           

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag: 12:00 tot 14:30 – 18:00 tot 22:30
Woensdag en zondag: gesloten

 

Van 1 september tot en met 31 oktober kan je hier genieten van Brussel Boef.

 

Brussel Boef

Kabeljaa mè gekonfeide witluuf, guis ’n struupatatsjes

Gastheer Geert Heyvaert verwelkomt u al meer dan 25 jaar in het visrestaurant “Bij Den Boer” waar u kunt genieten van uitstekende gerechten. “Bij den Boer” is een restaurant, gespecialiseerd in visgerechten, dat zich in het hartje van Brussel bevindt.

Ontdek hier het aanbod

Brasserie de la Gare

Gentsesteenweg 1430, 1082 Sint-Agatha-Berchem  (on de stoêse van Berchem)           02 469 10 09                                  

Maandag tot en met vrijdag: 12:00–14:00, 18:30–22:00
Zaterdag: 18:30–22:00
Zondag: gesloten
 

Van 12 september tot en met 31 oktober kan je hier genieten van Brussel Boef.

Brussel Boef

Entrei

Ne mélange van krokette mè crevette ‘n keiskrokette
of
‘n cassolette mè mossele « marinière » oeit Zieland
of ‘n salade mè bloempansj

Plat Principal

Ne feuilleté mè keek ‘n champignons of
Ne filet de plie meunière
of Ballekes mè witluuf

Dessert

Ne merveilleux zëlf gemokt of
Ne sabayon glacé mè kreek Lindemans of ‘n tranche bodding, e kremke van spekuloês mè avekoêt

Brasserie de la gare biedt een Belgische keuken met huisgemaakte gerechten. 
Je kan er gezellig tafelen in een typisch Brussels decor met aan de muren typische Brusselse, folkloristische, grappige schilderijen van Paul Van Kueken, de poepa van de patron Jean-François. 

Ontdek hier het aanbod

Les Brigittines

Kapellemarkt 5, 1000 Brussel                    02 512 68 91                                    

Maandag tot en met vrijdag:  12:00–14:00, 19:00–22:00              Zaterdag en zondag: gesloten
 

Van 19 september tot en met 30 september kan je hier genieten van Brussel Boef.

Brussel Boef

Zenne Pot:
kuul gekoukt in guis van Cantillon, bloempansj; druuge sosis, wulke

In de Brigittines bent u de gast van meesterkok Dirk Myny. Het is gezellig zitten in dit oude, art nouveau postkantoor met de grote open haard.  En de bediening is vriendelijk en heel verzorgd. Een hele maaltijd lang laat Dirk u kennismaken met zijn plezierkeuken, die steeds meer de nadruk legt op lokale producten. 

Ontdek hier het aanbod

Canapé

Hertenbergstraat x Duisburgse stw,
3080 Tervuren                                         02 486 63 13                                      

Maandag, dinsdag en woensdag:: gesloten                                            Donderdag: 17:30 – 23:00 (keuken tot 22:00)
Vrijdag: 11:00 – 15:00 – 17.:30 – 23:00 (keuken tot 22:00)
Zaterdag: 17:30 – 23:00 (keuken tot 22:00)
Zondag: 10:00 – 15:00 (enkel brunch)
 

Van 6 oktober tot en met 31 oktober kan je hier genieten van Brussel Boef.

Brussel Boef

Canapé Kannibal mè zëlfgemokte pikkels

Escargots gelak op de fuur

’n Woêfel van pain perdu mè platte keis en peire in kaffei

Coup de put cocktail van Schoêrbeikse kreeke, Brusselse wodka en lambik 

Bij Canapé staat genieten met volle goesting centraal. Een uitgebreide apero of een apero-diner is het perfecte moment voor warme herinneringen. En dat wordt zoveel leuker wanneer je verschillende hapjes en gerechtjes kan proeven en delen met elkaar. Mensen samenbrengen en hen uitgebreid laten genieten van lekker eten en elkaars gezelschap.

Ontdek hier het aanbod.

Comme chez Soi

Rouppeplein 23, 1000 Brussel                      02 512 29 21

Vrijdag en zaterdag, woensdag en donderdag 12:00–13:00, 19:00–20:30
Zondag, maandag en dinsdag: Gesloten

 

Van 1 oktober tot en met 31 oktober kan je hier genieten van Brussel Boef

 

 

Brussel Boef

Woêterzooi vancoq des prés

Poêlinkfilets in’t greun

In het hart van een elegant herenhuis op
het Rouppeplein zetten Lionel en Laurence Rigolet een rijkelijk, bijna 100-jarig verleden verder.
Het wereldberoemde Brusselse sterrenrestaurant biedt een keuken waarin de
producten centraal staan: echt en smakelijk.

Ontdek hier het aanbod

Restaurant Michel

Alfons Gossetlaan 31, 1702 Dilbeek (on de plosj van Bijgaarde)                                    02 466 65 91                                    

Maandag en zondag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag: 12:00–14:00, 19:00–21:00

Van 1 september tot en met 20 oktober (behalve op zaterdag) kan je hier genieten van Brussel Boef.

Brussel Boef

Entrei

Zietoeng en mossele “Ghana Masala”

Plat Principal

Oovekwartel mè Brusselse pansj, stoemp van andaaif, bloemkuul en noisette

Dessert

Pain à la Grecque, platte keis, Lindemans pecheresse, Bourbon

De familie Van Landeghem ontvangt u
met open armen in hun sterrestaurant. Zij schotelen een geslaagde mix voor van traditioneel en modern. De balans van smaken
is primordiaal.

Ontdek hier het aanbod.

Mijn Keukentje

Alsembergsesteenweg, 572B
1653 Dworp (rechtouver de kerk van Dwërp)                                         0485192813                                   

Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag: 12.00 – 15.00,  18.00 – 22.00
Zaterdag: 18.00-22.00
Zondag: 12.00 – 15.00

 

Van 27 september tot en met 31 oktober  kan je hier genieten van Brussel Boef.

Brussel Boef

Entrei

Mërgbien of nen bouteram mè plattekeis

Plat Principal

Sprotsjesstoemp mè spekskes ’n sosisse of Chicon gratin of Poeling in’t greun

           Dessert

Mousse van spekuloês of ’n Brusselse woêfel

Mijn Keukentje is een restaurantje met een Brusselse sfeer in hartje Dworp.
Chef Margarita Kalinowska biedt een oprechte keuken aan volgens de seizoenen, authentiek en tegelijkertijd modern, genereus en vrolijk

Ontdek hier het aanbod

TWAéMWA

Melkstraat 12 – 1500 Halle (strotsje tusse de Met en de Biestemet)                               02 310 93 84                                   

Zondag, en maandag: gesloten     
Dinsdag, woensdag en donderdag: 17:30 – 21:00
Vrijdag & zaterdag: 12:00 – 21:00

 

Van 1 oktober tot en met 31 oktober kan je hier genieten van Brussel Boef.

Brussel Boef

Empanada mè paraaistoemp, sosisse, ne chutney van witluuf mè e sauzeke van Guis Cantillon

 

Geen stijve etiquetteregels en gedragscodes, maar gewoon spontane fun en overheerlijke gerechtjes. Invloeden van over de
hele wereld, met grande amour door chef Ben samengebracht in lekkere dishes.

Ontdek hier het aanbod

Geplaatst op

De plat du jour van Mira

Sproitsjes

Oeitleg: ontstaan in Sint-Gillis (vroeger Obbrussel – Hoog Brussel) en afkomstig van de spruitenplant of spruitkool. Het is een koolsoort die tot wel een meter hoog kan worden.

Istoure: Sint-Gillis (1650) was vroeger de plek voor spruitjes. Om de grote vraag naar voedsel te beantwoorden lieten de boeren kolen in de hoogte groeien. De kleine kooltjes die in de okselholten van deze koolplant groeiden werden de spruitjes. Heel Sint-Gillis werd opgetrommeld om mee spruitjes te plukken en zo werden ze Kuulkappers genoemd

Wette da: spruitjes worden zoeter als het vriest. Zoals elke koolsoort trouwens. Spruitjes begonnen aan hun internationale carrière dankzij een groep Schotse plantkundigen die in 1818 verslag deden van hun bezoek aan de markt van Sint-Gillis.

Bron: Dirk De Prins

’t Es on aa naa!

Sproitsjes mè met spek, ne klasseeker mo o zo good. En dankzij het recept van hobbykok Suzy Nerinckx ook nog eens gemakkelijk klaar te maken. Stuur je resultaten door naar boef@brusseleir.eu of deel het op sociale media met de tag #brusselboef.

Geplaatst op

Restaurant Michel goes Brussel Boef

Van 1 september tem 31 oktober kan je van Brussel boef genieten in fantastische restaurants in Brussel én in De Rand.
Sterrestaurant par excellence “RESTAURANT MICHEL” in Groot-Bijgaarden neemt de aftrap.
 
Master chef Robert Van Landeghem stelt een Brussel Boef kennismakingsmenu voor:
 • Zietoeng en mossele “Ghana Masala”
 • Oovekwartel mè Brusselse pansj, stoemp van andaaif, bloemkuul en noisette
 • Pain à la Grecque, platte keis, Lindemans pecheresse, Bourbon
Prijs: 55,00 euro
Contact en Reserveren:
Restaurant Michel, Alfons Gossetlaan 31, 1702 Groot-Bijgaarden
02 466 65 91
 
Zondag en maandag gesloten
Het Brussel Boef kennismakingsmenu kan je proeven van dinsdag tem vrijdag.
 
De familie Van Landeghem ontvangt u met open armen. Gastvrouw Lily is steeds haar charmante zelve en laat u in alle comfort de lekkernijen van haar man en zoon degusteren. Zij schotelen een geslaagde mix voor van traditioneel en modern. Vader Robert zorgt voor de klassieke diepgang en de fond van de gerechten. Hij waakt er ook over dat de creativiteit van Sam effect heeft.
De balans van smaken is primordiaal. En dat is het ook, telkens weer, dankzij de combinatie van ervaring en jong talent. Dit elegante restaurant is een huis van vertrouwen, en lijkt dat nog lang te blijven dankzij de jeugdige inbreng.
 
Geplaatst op

Brussel Boef in Resto BelMundo

Vanaf 27 juni tot en met 1 juli serveert het restaurant BelMundo Brusselse recepten met een internationale touch.

BelMundo maakt deel uit van Atelier Groot Eiland, een organisatie in de sociale economie. Restaurant BelMundo serveert biologische groenten uit eigen moestuin en lokale producten, ook voor de drankkaart. Ze werken ook dagelijks met voedseloverschotten van de vroegmarkt of uit de supermarkt. Voor Brussel Boef creëren zij typische Brusselse gerechten met inspiraties uit eigen culinaire culturen.

Hoe reserveren?

Leer de mensen in de keuken van BelMundo kennen!

Geplaatst op

Brussel Boef presenteit: de Coovi Kookwedstrijd Brussel Fret

Op 3 mei vond de Coovi kookwedstrijd Brussel Fret plaats waar 5de jaarstudenten van COOVI Secundair Onderwijs hun eigen touch gaven aan Brusselse gerechten. Zo gingen ze aan de slag met typische Brusselse ingrediënten zoals kip en geuze.

Deze gerechten werden beoordeeld door een 9-koppige jury bestaande uit Jeroen Roppe (Visit Brussels), Dirk De Prins (horeca consultant) en Ben Springael (kok restaurant Twa&Mwa). Ook Brusseleir! werd vertegenwoordigd door Marc Frederix, Claude Lammens en Geert Dehaes. Vanuit Coovi namen An Janssens (directeur), Gaston Asselman (technisch directeur) en Luc Jenet (voormalig directielid en leerkracht) deel aan de jury.

Previous
Next

Op 14 mei werd op de zonnige opentuindag van Coovi het winnende team van de Coovi kookwedstrijd Brussel Fret bekend gemaakt. De ploeg met Myriam Hamrouni en Camille Ngome-Mosermene kregen de hoogste score van de jury.

Gaston Asselman: ‘Op verschillende aspecten werden er punten gegeven namelijk op gaartijd, smaakpatronen en presentatie. Ook de samenwerking tussen de afdelingen bakkerij, hotel en keuken werd beoordeeld door de keukenleerkrachten. Het is niet evident voor 5de jaars studenten om vlot samen te werken en te presenteren. De grote doorslag was de verkoopbaarheid van het product. Dit was tevens de laatste vraag voor de juryleden: welk product kan er op de markt worden gebracht? De winnende ploeg had deze zaken heel goed onder controle en heeft met een score van 81 % de jury kunnen overtuigen met hun Brussels gerecht.’

Profeesiat!

De Coovi Kookwedstrijd Brussel Fret is de proloog voor Brussel Boef. De Fiest van de Brusselse Kuike dat het levend taalerfgoed verbindt met het levend culinaire erfgoed.

Geplaatst op

Toots Thielemans 100 jaar!

Op 29 april vieren we de 100ste verjaardag van Toots Thielemans.
De Organisatie Scene Off o.l.v. Henri Vandenberghe viert met verschillende partners, waaronder Brusseleir!, de verjaardag van het ketsje van de Marollen met verschillende evenementen.  

Ah Non Peut-Être!

 • 23 april – 4 mei                                                                                                  CC Bruegel Expo – foto’s “Toots @ Brosella”
  + Vernissage (met Toots beer) – vrijdag 22 april om 18u00                                          klik hier voor meer info.
 • 29 mei om 15u00                                                                                         Fanfakids – Brussels Jazz Weekend                                                                          “In Toots’ footsteps” – “In de Stappen van Toots” – “Dans les pas de Toots”
  Van de Hoogstraat in de Marollen naar de Parvis Saint-Jean-Baptist in Molenbeek in connectie met Brussels Jazz Weekend.                                                                Klik hier voor meer info.      
 • 17 juni  @ Basiliek Koekelberg                                                                                     20:00 Concert door de “Young Toots Collective” – Back to the roots of Toots!
  Eerbetoon aan Toots’ jonge jaren, uitgevoerd door jonge muzikanten, studenten aan de Koninklijke Academie van Brussel.
  Olivier Vander Bauwede: mondharmonica                                                         Marco Marcelletti: piano                                                                                 Yuxiang Zhang: gitaar                                                                                     Mehrad Hezarkhani: bas                                                                                         Victor Khaddaj: drums                                                                                    Concert by “What A Wonderful Toots” (WAWT)
  Zielsverwanten delen hun ervaringen, passie voor muziek en enorm respect voor Baron Toots Thielemans, de lyriek en muzikaliteit die Toots zo typeerde maar ook zijn warme persoonlijkheid, zijn waardering voor en goede raad aan elke muzikant die zijn pad kruiste.
  Bruno Castellucci drumde meer dan 40 jaar achter Toots. Bart de Nolf speelde meer dan 20 jaar contrabas bij Toots. Eric Melaerts nam met Toots de muziek van Witse op in de studio, speelde o.a. bij, Bart Peeters, Clouseau en Will Tura. Patrick Deltenre speelde o.a bij Axelle Red, Isabelle Antena, David Linx, Jo Lemaire, Mauran en Kris De Bruyne.                                                                                                           Reserveer hier je tickets.    
 • 18 juni om 15u00                                                                                                               Fanfakids @ Koekelberg                                                                                           “In Toots’ footsteps” – “In de Stappen van Toots” – “Dans les pas de Toots”
  Van Parvis Saint-Jean-Baptist Molenbeek tot (Koninklijk Atheneum) Koekelberg of tot GC Platoo. Aangevuld met haltes die een verhaal vertellen over Toots.
  Klik hier voor meer info.
 • 25 september om 16u00                                                                                                    Carillon Concert Grimbergen                                                                           Concert @ De Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen.                                             Concert door Twan Bearda (Carillon) & Olivier Vander Bauwede (harmonica).
  (Toots leefde van 21/10/1986 tot 29/03/1991 in een kleine boerderij in Potaarde, Grimbergen.)                                                                                                        
  Klik hier voor meer info.