Geplaatst op

20 joêr Brussels Volkstêjoeter

“De Brusselaars hebben een Brussels Volkstejoêter nodig en het is nog altijd revolutionair” -dixit Jef Burm

Zeven is volmaakt, perfect! Het representeert rust, voltooiing en overgaan naar een hoger niveau. Brussel werkt hard aan haar imago, maar wat heef Brussel dan wel met zeven? Brussel werd net zoals haar Italiaanse tegenhanger Rome op zeven heuvels gebouwd.

Hier moet wel gezegd dat Brussel voor altijd een streepje voor heef, want B-r-u-s-s-e-l bestaat uit zeven letters, wa paasde doê van? De hoofdstad met zeven stadspoorten kende zeven geslachten: Coudenberg, Roodenbeke, Serhuyghs, Serroelofs, Sleeus, Steenweeghs en Sweerts. 
Deze patriciërsfamilies kregen elk de bewaking toegewezen van één der stadspoorten en oefenden gedurende eeuwen belangrijke burgerlijke en politieke functies uit. Zo zou het schepenambt in de stad tot bijna aan het eind van het Ancien Régime tot hun exclusieve bevoegdheid blijven behoren. Daarbovenop zijn er zeven straten die op de Grote Markt uitkomen. Daarnaast telt de Brusselse Grote Markt van oudsher zeven panden die de naam van een dier dragen: ‘De Wolvin’, het huis van de boogschutters, ‘In den Vos’, het gildehuis van de garenspinners en nadien van de marktkramers, ‘De Zwaan’, het huis van de beenhouwers, ‘Het Hert’, dat van de stratenmakers, ‘De Duif ’, het gildehuis van de schilders, ‘De Pauw’ en ‘Den Ezel’.

Nogal wiedes dat de stichters van de Brusselse Akademee in 1991 ook met 7 waren. Het doel van de oprichting was het Brussels dialect te onderzoeken en inventariseren, maar bovenal op de luister en herwaardering van deze volkstaal voluit tot haar recht te laten komen met het oog op de komende generaties. De Akademee bleef er echter naar hunkeren om het Brussels tot bij het grote publiek te brengen.

Op die manier werd op 28 september 2000 het ‘Brussels Volkstejoêter’ of kortweg BVT boven het doopvont gehouden, dankzij 7 stichters: Jef De Keyser, Marcel de Schrijver, Roger Van de Voorde, Pol Bovré, Claude Lammens, Jef Burm en Geert Dehaes? Zodoende kan Brussel en omstreken al 20 jaar genieten van Brussels theater van de bovenste plank.

Meer over het Brussels Volkstejoêter