TSJIRPKE VAN DE MOIND

Moeste bieste kenne dichte….

As de fleer mooist

en de blad looist,

as de kik vëst

en de ruud bëst,

as de koo koekt

en de kangoe roekt,

as de poul vost

en den alba trost,

as den octo pust

en de stads must,

as den oes tert

en de vlin dert

as de fa zant

en den oule fant,

as de pa traaist

en de pla daaist,

as et kon aaint

en den eiver zwaaint,

as den boeste ringt

en de poê linkt,

as de wal vist

en ons Menneke Pist,

dèn muigde doê begot op zweire:

g’èt e biest gedichteke vè te declameire.

LUK VANDENBROUCKE