Categorie

TAALVARIATIEBELEID

5.00

De aandacht voor taalvariatiebeleid neemt toe, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Hoe zit dat nu met het dialect? Een Brussels antwoord. Het boek omvat een bundeling van lezingen gehouden op de vierde internationale streektaalconferentie in Brussel op 12 juni 2009.

Door Veronique De Tier, Roeland van Hout en Geert Dehaes