Categorie

'T KAKKENESJKE

30.00

Een herziene en uitgebreide versie van ‘Keskeseksa’.
(Een bloemlezing met toelichting van Brusselse woorden en uitdrukkingen in het Frans).

Door Marcel de Schrijver