Overlijden Vic Anciaux, Brusseleir vè et leive!

Vaarwel en veel dank grote mijnheer, verdediger van de Vlaams-Brusselse cultuur, supporter van de Brusselse dialectwerking en surtout copain.

Brusseleir! verkoos in 2022 Vic Anciaux tot Brusseleir vè et leive omwille van zijn jarenlange voorname inzet voor de Brusselse cultuur en het gemeenschapsleven. 

Naast een verdienstelijke politieke carrière zette Vic Anciaux zich voornaam in voor de Brusselse cultuur.  Hij zorgde voor een uitbouw van het Vlaams sociaal-cultureel gemeenschapswerk in Brussel. Onder zijn mandaat werden heel wat cultuurgebouwen aangekocht. Vic Anciaux is ook steeds geëngageerd geweest.  Hij was onder andere voorzitter van de Vlaamse Liga tegen Kanker, vzw CUBIDO, vzw Het Voorplan, vzw NT-2-Brussel en Lokaal Overlegplatform Nederlandstalig Secundair Onderwijs Brussel. Hij maakte eveneens deel uit van de Raad van Bestuur van de VUB, AZ/UZ Jette, Gemeenschapscentrum De Markten, Bronks, vzw Flagey.