Spreike gelak nen Brusseleir

Brussels: me·lan·ge (de/het; m en o; meervoud: melanges), mengsel van verschillende soorten om een beter resultaat te bekomen.

Oo presenteir ek ma?

1. Noêm

Ne vuinoêm
Robert / Geert

Ne famillenoêm
Delathouwer / Dehaes
 
Nem baanoêm
Moestasj / malabar / …
 

Nen diminutif
Bob, Robbeke / Konainke

Nen trootelnoêm
Sjooke, ma krotteke, poozeke, …

“Gooiendag, ik zaain Robbeke”
“Gooiendag, ik uut Robbeke”
“Gooiendag, maaine noêm es Robbeke”

“Enchanté, ik zaain Robbeke”
“Gensjanteit, ik zaain Robbeke”
“Goedendag, ik ben Robbeke”

2. Leiftaaid

Ik zaain/em 53 joêr
Ik ben 53 jaar

3. Gebourte

Ik zaain geboure in Oetsiploe
Ik ben geboren in Oetsiploe

4. Woê woeinde

Ik leif (naa) in Muilebeik / Aavergoem / …
Ik woon in Meulebeke / Avergem / …

5. De famille

Ik em ‘n dochter / ne zoun / kindere
Ik heb een dochter / een zoon / kinderen

Ik em klaankindere / schuunkindere / fosterkindere
Ik heb kleinkinderen / schoonkinderen / fosterkinderen

Ik em van maain aaigen of gadopteid
Ik heb van mezelf / geadopteerd

Uitdrukking van de maand

Klik op het blok om de betekenis te zien.

’t Es vè Buls

Het is gratis.
Refereert naar burgemeester Karel Buls, burgemeester van 1881 tot 1899, die een toernee op zijn kosten liet betalen.

Woord van de maand

Klik op het blok om de betekenis te zien.

Woord in Brussels

Vertaling in Nederlands

Zëlf spreike
gelak nen Brusseleir

Bewegend beeld in’t Brussels

Mok zëlf a filmke
in 't Brussels

en stuur die via Wetransfer naar info@brusseleir.eu.
De leukste zetten we op de website.

Op zoek naar inspiratie?
Bekijk de filmpjes op de pagina Brusseleir! worden.

Spreike gelak nen Brusseleir

 

How do I present myself?

1. Noêm: name

Ne vuinoêm : First name.
Robert / Geert

Ne famillenoêm : Family name.
Delathouwer / Dehaes

Nen baanoêm: nickname.
moustache Nen dimunitif: Dimunitive. 
Bob, robbeke, …

Trootelnoêm: Love name.
Sjooke, krotteke,…


Hello, my name is Robbeke

2. Leiftaaid: Age 


Ik zaain 53 joêr: I am 53 years old

3. Gebourte: Birth

Ik zaain geboure in … : I was born in …  4. Woê woeinde: Where do you live? 


Ik woon in… I live now in …

5. De famille : The family


I have a daughter / a son / children

I have grandchildren, children-in-law, foster children

I have my own or adopted


Spreike gelak nen Brusseleir

Bruxellois: me·lan·ge : mélange de différentes sortes afin d’ obtenir un meilleur résultat.

Comment je me présente?

1. Noêm: nom

Ne vuinoêm : Prénom.
Robert / Geert

Ne famillenoêm : Nom de famille.
Delathouwer / Dehaes

Nen baanoêm: surnom.
moustache Nen dimunitif:  dimunitif. 
Bob, robbeke, …

Trootelnoêm: Nom d’amour.
Sjooke, krotteke,…


Bonjour, je m’appelle Robbeke

2. Leiftaaid: âge 


Ik zaain 53 joêr: J’ai 53 ans

3. Gebourte: Naissance

Ik zaain geboure in … : Je suis né à …  4. Woê woeinde: Tu habites où? 


Ik woon in…  Je vis maintenant à …

5. De famille : La famille 


J’ai une fille / un fils / des enfants

J’ai des petits-enfants, des beaux-enfants, des enfants en famille d’accueil

Je l’ai moi-même ou adopté